آموزش نصب نرم افزار Plaxis 2D ورژن 8.6

برای کیفیت بهتر روی 720p تنظیم کنید