بنا بر آخرین آمار اعلام*شده در رابطه با ثبت*نام آزمون دکتری تخصصی ۱۳۹۶، تعداد ۲۶۰هزار و ۱۷۰ نفر در این آزمون ثبت*نام کرده*اند. دکتر حسین توکلی در گفتگو با مهر درباره تعداد داوطلبان آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) خاطرنشان کرد: آمار ثبت نام داوطلبان در آزمون های دکتری نشان می دهد که با توجه به اینکه آزمون دکتری نیز امسال ادغام شده و تنها یک آزمون برای پذیرش در دانشگاه های دولتی و آزاد برگزار می شود، تعداد داوطلبان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
توکلی افزود: در سال ۹۵ که آزمون دکتری برای پذیرش در دانشگاه های دولتی بود تعداد ۲۰۱ هزار و ۶۶۰ داوطلب ثبت نام کرده بودند که این میزان با افزایش ۶۰ هزار نفری، در دکتری سال ۹۶ با تعداد ۲۶۰ هزار و ۱۷۰ نفر به ثبت رسیده است.

منبع: مهر