بررسی سوالات آزمون محاسبات نظام مهندسی شهریور 95 در قالب یک فیلم به مدت تقریبی بیست و یک دقیقه می باشد.

مهم ترین سوالات مبحث دهم آزمون محاسبات ۹۵

  1. بررسی نحوه تعیین تعداد پیچ ها بر اساس کنترل لغزش بحرانی
  2. بررسی محاسبه مقدار مقاومت برشی طراحی پیچ ها
  3. بررسی نحوه محاسبه مقاومت برشی طراحی یک مقطع قوطی شکل[فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]

منبع :[فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند ]